Home Kąt niedokrwienia biodra
kąt niedokrwienia PDF Drukuj Email

Kąt  ischemii;

Naczynia zamykają się praktycznie przy niewyczuwalnej redresji podczas odwodzenia ud w stawach biodrowch.

Celami przeprowadzonego badania pilotażowego było:

  • wykrycie możliwości zbadania i obserwacji  zaburzeń ukrwienia, po  unieruchomieniu stawu biodrowego w trakcie leczenia niedorozwoju panewki (DDH) za pomocą różnych ortez. Zaburzenia ukrwienia mogą generować  poważne powikłania, ischemia powstaje zazwyczaj  podczas nieprawidłowo przeprowadzanego leczenia, rehabilitacji.
  • sprawdzenie czy  możliwe jest  zaobserwowanie zaburzeń ukrwienia niezależnie od rodzaju  założonego zaopatrzenia ortopedycznego  z każdej strony stawu biodrowego
  • Zbadanie  czy  każde  odwiedzenie w stawie biodrowym  powoduje zamknięcie się naczyń okalających staw.

W trakcie przeprowadzania badań zaobserwowano następujące zmiany w układzie żylno-tętniczym okalającym staw biodrowy:

  • zamkniecie naczynia- a. circumflexa medialis, od strony grzbietowej  miedzy krętarzem wielkim a szyjką, na szyjce od tył w pobliżu  mięśni krótkich przy krętarzu mniejszym?( tu następuje zamkniecie) I od przodu od  strony pachwinowej  .

Przebadano również moment w którym dochodzi do zamknięcia się poszczególnych naczyń krwionośnych w stosunku do pełnego odwiedzenia dla każdego stawu biodrowego zarówno w pozycji krętarzowej(pozycja leżenia na boku) jak i pachwinowej(pozycja leżenia na plecach). W trakcie badań zauważono że do zamknięcie się naczynia dochodzi w każdym przypadku. Wynik badania był niezmienny nie zależnie od pozycji w jakiej dziecko było badane.

Do zaburzeń ukrwienia dochodziło najczęściej w przypadku gdy odwiedzenie w stawach biodrowych znajdowało się między 55  a 90 stopniem na goniometrze.

Całkowite zamknięcie światła naczyń obserwowano u 80 procent badanych dzieci, gdy wartość odwiedzenia wahała się od 5 do 20 stopni do wartości maksymalnego odwiedzenia w  typowym biodrze noworodka. W przypadku  17 przebadanych stawów kąt ten wynosił od 5 do 10 stopni, w 4 biodrach zaobserwowano iż odwodzenie wyniosło 90 stopni, w trakcie badania dziecka z asymetrią w stawie biodrowym u którego zdiagnozowano DDH typu D odwodzenie w tym biodrze wynosiło 25 stopni.

Przeprowadzono badanie na  10 noworodkach (7 płci  żeńskiej oraz 3 płci męskiej).Zgodę na badanie wyraziły matki dzieci, kwestionariusz oraz ankieta zostały zaakceptowane przez komisje etyki UJ.

Wykonano 36 badań u dziewięciorga dzieci, jedno było zbyt niespokojne by móc wykonać badanie. W trakcie trwania badania uczestniczyli dwaj lekarze różnych specjalizacji; ortopeda który dokonywał odwodzenia oraz mierzył jego kąt oraz radiolog który badał ukrwienie w stawie biodrowym.

Niezależnie od założonego zaopatrzenia ortopedycznego  można przeprowadzić badanie usg techniką Dopplera który pozwala dostrzec lekarzowi przepływ krwi w naczyniach krwionośnych stawu biodroweg

. W przypadku gdy założony jest aparat którego konstrukcja rozszerza uda w kierunku od przodowi, tak jak w przypadku ortezy jaką jest poduszka Frejki, możliwe jest badanie w pozycji krętarzowej (okolica krętarza większego jest wolna)

. U dziecka które  ma założony gips, który rozszerza uda od tyłu możliwe jest wykonanie badania w pozycji pachwinowej, dużym ułatwieniem w takich przypadkach jest  forma  głowicy USG która przypomina kształtem kij hokejowy. Zaopatrzenie ortopedyczne takie jak  szeliki Pavlika bądź też szyna Koszli pozwalają na wykonanie badania w obu wyżej wymienionych pozycjach.

Marzeniem  ortopedów od zawsze była  możliwość zobaczenia ukrwienie w leczonych  przez nich stawach biodrowych. Dzisiejszy dzień przynosi nie tylko spełnienie tego marzenia ale też możliwość dostrzeżenia  przez  ortopedów zaburzeń w obrębie ukrwienia stawu. Jest to zasługą doświadczenia i pracy lekarzy nad tym zagadnieniem jak  również zaawansowanego technicznie sprzętu usg.

W trakcie prowadzenia badań nie udało się ustalić jak dochodzi do mechanizmu zamknięcia naczyń krwionośnych; czy jest ono wynikiem rozciągania naczyń czy też może do zamknięcia naczynia dochodzi  na drodze ucisku,podczas  redresji mięśni okalających staw biodrowy.

Próbowano również ocenić kąt niedokrwienia stawu biodrowego, który powoduje zamkniecie naczynia od momentu wyczucia pierwszego delikatnego napięcia( oporu) mięśni  podczas odwodzenia biodra.

Nie udało się także doprecyzować jakiego stopnia deficyt krwi ma głowa kości udowej gdy już dojdzie do zaburzenia ukrwienia, powyższe zagadnienia  wymagają dalszych badań.

Najpierw badano kat klinicznie potem goniometrem

Delikatny kat odwodzenia mierzeny  do pierwszego wyczuwalnego oporu  nie powoduje zamkniecia naczynia w zadnym badanym przypadku dopiero dalsza redresja zamyka naczynie w czesci przypadków praktycznie slad ruchu

Kąt ischemii (miedzy pierwszym wyczuwalne napięciem  do punktu gdzie dalsza redresja powoduje zamkniecie naczynia)

 
Reklama
Copyright © 2019 sono-medicus. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.